Slik kan du gå av med pensjon – og samtidig gå på NAV

Det er mulig å førtidspensjonere seg, og samtidig heve arbeidsrelaterte ytelser som sykepenger, dagpenger og arbeidsavklaringspenger.

Det er mulig å førtidspensjonere seg, og samtidig heve arbeidsrelaterte ytelser som sykepenger, dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Slik kan du gå av med pensjon, og samtidig gå på NAV.

DEL

(NETTAVISEN) I 2010 ble det klart at en endring av pensjonsreglene gjorde at det var mulig å både ta ut full pensjon, og samtidig heve andre arbeidsrelaterte ytelser.

– Arbeidsledige pensjonister kan heve dobbel lønn, skrev Infotjenester i en sak som konkluderte med at opphevingen av samordningsregler fikk betydelige utslag.

– Det blir 20 prosent mer i lønningsposen ved å kombinere pensjon og dagpenger enn det blir ved å bare fortsette i jobb, sier juridisk rådgiver Anne Cathrine Strekerud Gjøs hos Infotjeneste.

Ikke nok med det: Også AFP, som er et spleiselag mellom staten og arbeidsgiverne, kunne kombineres med blant annet dagpenger uten avkorting.

I prinsippet kan du ta ut tidligpensjon, i kombinasjon med jobb, for så å slutte i jobben rett etterpå – og dermed heve både dagpenger og pensjon.

Regelverket er ikke endret

NAV bekrefter overfor Nettavisen at slik er det fortsatt:

– AFP i privat sektor kan fritt kombineres med dagpenger. Verken AFP eller dagpengene blir avkortet, skriver fagavdelingen i NAV i en e-post.

For statlig ansatte er det en litt annen ordning, der utbetalingene avkortes mot lønn.

I en artikkel NAV har lagt ut på nett, beskriver de også hvordan alderspensjon generelt kan kombineres med en rekke trygdeytelser:

  • Dagpenger (arbeidsledighetstrygd)
  • Sykepenger
  • Arbeidsavklaringspenger (AAP)
  • Uføretrygd
  • Gjenlevendepensjon

Slik kan du være pensjonert NAV-er

NAV beskriver blant annet at man i følgende situasjoner kan ha rett til både pensjon og ytelser:

Dagpenger:

«Karin er 63 år. Hun tok ut alderspensjon fra hun var 62 år og hun planlegger å arbeide til hun blir 67 år. Hun får derimot beskjed fra sin arbeidsgiver om at hun ikke kan fortsette i stillingen sin på grunn av trange økonomiske tider.»

Sykepenger og arbeidsavklaringspenger:

«Trine er 62 år og har valgt å ta ut fleksibel alderspensjon samtidig som hun jobber. I forbindelse med en ferietur ble hun utsatt for en ulykke som førte til at hun ble langvarig sykmeldt. Etter 1 år er hun fremdeles sykmeldt og venter på medisinsk behandling.»

En ønsket effekt

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier til Nettavisen at muligheten til å kombinere pensjon og trygdeytelser, henger sammen med ønsket om at flere skal kombinere pensjon og arbeid:

– Flertallet av arbeidstagerne i Norge jobber utover fylte 62 år, og regjeringen ønsker å legge til rette for at enda flere skal gjøre det. Hensynet til inntektssikring tilsier at så lenge det kan dokumenteres at arbeidsinntekten har falt bort grunnet manglende arbeid og at man aktivt søker nytt arbeid, bør en ha rett til dagpenger også etter fylte 62 år, sier Hauglie.

– Et viktig prinsipp i pensjonsreformen er at uttak av pensjon fritt skal kunne kombineres med arbeidsinntekt. Mange benytter seg av denne muligheten og mottar alderspensjon fra folketrygden og ny AFP i privat sektor, mens de fortsatt står i jobb. Årlig pensjon blir imidlertid lavere hvis man gjør dette fremfor å vente med å ta ut pensjonen til man slutter å jobbe. Personer som kombinerer dagpenger med alderspensjon og ny AFP i privat sektor kan på samme måte få høyere årlig pensjon dersom de venter med å ta ut pensjonen til etter perioden med mottak av dagpenger, sier Hauglie.

Store summer

Ifølge SSB ble det i 2016 brukt 17,3 milliarder kroner på arbeidsledighet og 215 milliarder kroner på sykepenger og uføretrygd.

Til sammenligning ble det brukt totalt 75 milliarder kroner på barnehager og barneskole, og 18 milliarder på politiet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.