Nav-skandalen: Enda flere uskyldig dømt i Fredrikstad og Halden

Sorenskriver Arnfinn Agnalt bekrefter at de har flere saker i Fredrikstad og i Halden som må gjennomgås etter Nav-skandalen.