Fant strandet månefisk i Rygge

– Den har nok skylt i land etter uværet, sier Åge Foss. Den eksotiske fisken lå blant tang på stranden ved Botnerbaugen i Rygge.