Sjekk hvordan det gikk på nasjonale prøver på din skole

Privatskolene Wang og CIS fortsetter å score høyt på nasjonale prøver. Blant de kommunale skolene er det Begby som igjen gjør det best på ungdomstrinnet.