Flere Fredrikstad-bedrifter har verdensledende kompetanse – nå lokker de med jobb

Vil hente ingeniører til Fredrikstad: De som peker på en stigende etterspørsel etter teknologer er (fra venstre) Lillian Ovell, COWI, Hege Bongard, Fredrikstad Næringsforening og «Vekst i Fredrikstad», Mari-Ann Akerjord, Prediktor Instruments og Annette Thorsø Mohr i  Torp Consulting Øst. (Foto: Øivind Lågbu)

Vil hente ingeniører til Fredrikstad: De som peker på en stigende etterspørsel etter teknologer er (fra venstre) Lillian Ovell, COWI, Hege Bongard, Fredrikstad Næringsforening og «Vekst i Fredrikstad», Mari-Ann Akerjord, Prediktor Instruments og Annette Thorsø Mohr i Torp Consulting Øst. (Foto: Øivind Lågbu)

COWI på Værste har rundt 200 ingeniører og er på utkikk etter flere. Prediktor på Øra utvikler produkter i verdensklasse. Hege Bongard i «Vekst i Fredrikstad» håper at teknologer som pendler til Oslo søker seg hit.

DEL

Lillian Ovell er distriktssjef i COWI i Fredrikstad og vil gjerne bli kontaktet av både nyutdannede og erfarne ingeniører, gjerne med mastergrad og prosjektledererfaring.

– Er du på utkikk etter jobb, nøl ikke med å kontakte oss. Vi er stadig på utkikk etter ingeniører til oppgaver over hele landet, sier Ovell til Fredriksstad Blad.

Konsulentmiljø med 400 ansatte

På Fredrikstadkonferansen i høst kunne hun fortelle at det hender at bedriften ikke får fylt opp alle ledige stillinger. Samme beskjed kom fra Multiconsult.

De siste årene har Fredrikstad blitt ett av landets ledende konsulentmiljøer, med COWI, Rambøll og Multiconsult, med rundt 400 medarbeidere i alt.

Fornøyd: Tidligere i år sikret COWI  seg en storkontrakt med Statens vegvesen. På bildet ser vi ansatte i avdelingen for Informasjonssystemer i selskapet. Fra venstre: Dan-Petter Jacobsen, Fredrik Bjørland, Freddy Baardsen, Mikael Ørseng, Kim Sundquist, Mona Johansen, Per-Håvard Kraggerud, Stein Eriksen og Sami Mikko Petteri Ylönen. (Arkivfoto: Geir A. Carlsson)

Fornøyd: Tidligere i år sikret COWI seg en storkontrakt med Statens vegvesen. På bildet ser vi ansatte i avdelingen for Informasjonssystemer i selskapet. Fra venstre: Dan-Petter Jacobsen, Fredrik Bjørland, Freddy Baardsen, Mikael Ørseng, Kim Sundquist, Mona Johansen, Per-Håvard Kraggerud, Stein Eriksen og Sami Mikko Petteri Ylönen. (Arkivfoto: Geir A. Carlsson)

COWIs regionkontor i Fredrikstad er det nest største i landet, bare Oslo er større. Rundt 200 av de 220 ansatte er ingeniører, sivilingeniører eller doktorgradsutdannede, og de har oppgaver både innen- og utenlands.

– Hvilke større prosjekter er dere engasjert i for tiden?

– Vi har en lang liste, noen av oppgavene er å stå for planleggingen av InterCity i Østfold, her samarbeider vi med Multiconsult. Vi har også store arbeider for Statens vegvesen, med vannforsyningen til Oslo kommune og med Fornebubanen. COWI har vært sterkt engasjert i utbyggingen av den nye terminalen på Oslo Lufthavn Gardermoen. Det var også COWI som sto for prosjektarbeidet ved Sykehuset Østfold på Kalnes, sier Ovell til FB.

– Hva slags type ingeniører er dere på utkikk etter?

– Vi er på utkikk etter ingeniører innen alle fagområder, bygg, samferdsel og vann og avløp, hvis de har erfaring med prosjektledelse i tillegg vil de ha ekstra gode sjanser, sier Ovell.

Teknologimiljø i vekst trenger påfyll

Tidligere i uken skrev avisen om pendlingen fra og til Fredrikstad. 2.200 innbyggere pendler til jobb i Oslo, mens bare 450 pendler den andre veien, fra Oslo til Fredrikstad. Mange av pendlerne har høy utdanning, som de tidligere hadde problemer med å få brukt i Fredrikstad. Men det var før.

– Nå ser vi at mennesker med høy kompetanse pendler til Fredrikstad. Bedriftene trenger en annen kompetanse enn tidligere, sier Hege Bongard i Fredrikstad Næringsforening. Hun har en sentral rolle i «Vekst i Fredrikstad»-programmet, som skal styrke Fredrikstads omdømme og posisjon som næringsdestinasjon, og bidra til å skape nye arbeidsplasser.

For å fortsette fremgangen trengs det påfyll av teknologer.

Søker forretningsutvikler til Prediktor

Mari-Ann Akerjord er daglig leder i Prediktor Instruments. Hun er enig i at det trengs flere med høy teknologisk kompetanse. Bedriften brukte lang tid på å få ansatt en systemutvikler. Prediktor har nylig undertegnet avtale med ett av Kinas ledende teknologiske universiteter, Tsinghua i Beijing.

Fredrikstad-bedriften, som har stått for en rekke oppsiktsvekkende oppfinnelser, har utviklet et digitalt måleinstrument, som kan måle fett, protein og tørrstoff i melken. Det finnes også andre bruksområder for produktet, som har et stort salgspotensial.

Får priser: I fjor viste Jeanette Larsen (til venstre) og Mari Ann Akerjord hos Prediktor frem innmaten i et måleinstrument som viser fuktighet. I år har bedriften utviklet et måleinstrument for matvareindustrien. Produksjonen foregår på Øra. (Arklivfoto: Geir A. Carlsson)

Får priser: I fjor viste Jeanette Larsen (til venstre) og Mari Ann Akerjord hos Prediktor frem innmaten i et måleinstrument som viser fuktighet. I år har bedriften utviklet et måleinstrument for matvareindustrien. Produksjonen foregår på Øra. (Arklivfoto: Geir A. Carlsson)

Mener bedrifter må strekke seg langt lønnsmessig

Nå søker bedriften etter en forretningsutvikler og har fått hjelp av Annette Thorsø Mohr, hodejeger og leder i Torp Consulting Øst.

Mohr sier til Fredriksstad Blad at det i dagens arbeidsmarked er kamp om de beste hodene, det gjelder også i Fredrikstad.

– Bedriftene bør derfor ha et bevisst forhold til hvordan de skal tiltrekke seg den aktuelle kompetansen. Det gjelder både hvordan bedriften presenterer seg og hvor profesjonelt de kjører selve rekrutteringsprosessen. Når det gjelder selve ansettelsen spiller lønnsnivået inn. Lønnsnivået er lavere i Fredrikstad enn i Oslo, og utfordringen ligger i å møte dette på en god måte slik at man lykkes med å ansette kandidaten som er best egnet for stillingen. Tilbudet må være gjennomtenkt og attraktivt, sier hun.

– Når bedrifter trenger teknologer eller ledere med topp kompetanse, bør de også være i stand til å heve lønningene. De må være villige til å betale både for å rekruttere og for å beholde kompetanse. For å hente medarbeidere som er ansatt i en annen bedrift, må tilbudet være attraktivt, sier hun.

– Blir jobbene i teknologibransjen stort sett utlyst, eller fordeles de ut fra bekjentskaper?

– Min erfaring er at de aller fleste av jobbene i Østfold blir utlyst. Men det er viktig å ha et nettverk, sier Annette Thorsø Mohr til FB.   

Bedrifter med nye behov for kompetanse

Hege Bongard minner om at de tradisjonelle bedriftene i Fredrikstad ser etter annen kompetanse enn bare for få år siden, og nevner Brynild som eksempel. Tidligere lette bedriften etter personer med de raskeste hendene (til å pakke), mens nå er det en helt annen kompetanse de ansetter for å føre bedriften videre. Nå er det for eksempel innsamling av stordata, maskinlæring, kunstig intelligens, robotisering, digitalisering og selvkjørende trucker som gjelder, så behovet er i endring.  

Teknologer med høy utdanning og kompetanse blir stadig viktigere. Ovell, Akerjord og Mohr er enige.

– Fredrikstad har verdensledende kompetanse på flere fagfelt, påpeker Lillan Ovell i COWI.

Bongard peker også på undersøkelser i 2015 og 2018, blant lokale ledere, som viser at Fredrikstad scorer bedre på næringsvennlighet og nettverk, noe «Vekst i Fredrikstad» har satset på.

– Bedriftene har en tilbakegang på tilgang til kompetent arbeidskraft og forsknings- og utviklings-ressurser. Dette kan tyde på et næringsliv i endring med behov for annen kompetanse enn tidligere, påpeker Bongard, og legger til at denne utviklingstrenden bare vil vokse i årene fremover.

Artikkeltags