– Vanligvis lukter det veldig godt av nylagde pølser og stekte hamburgere herfra, forsikrer fabrikksjef Eirin Skovly ved Stabburet på Råbekken.

Lukter råttent

Men både bedriften og Fredriksstad Blad får innimellom henvendelser fra forbipasserende som har snust inn en helt annen duft når de har passert.

– Det er en kvalmende, råtten lukt, sier en av dem som har kontaktet Fredriksstad Blad med spørsmål om hva lukten kan være.

Skovly opplyser at lukten kan forekomme innimellom og kan fortelle hvorfor:

Sender slam til biogassproduksjon

– Det kommer av at vi har et renseanlegg. Vi renser prosess- og vaskevannet vårt, slik at vi kan sende vannet i det kommunale avløpsvannet. Samtidig samler vi opp det resterende slammet for å sende det til Frevar, der det brukes til produksjon av biogassen, som biobussene i byen går på, sier Skovly.

Det er når sugebilen kommer annenhver uke for å tømme tanken med slam og rense den, at folk vil kunne merke lukt, mener hun.

– Det er litt avhengig av vindretning og lavtrykk, selvfølgelig, men lukta vil kunne gå ut mot veien. Renseanlegget vårt er for øvrig rett bak busstoppet der, så man vil nok kunne kjenne lukt der hvis vinden blåser den veien, sier Skovly.

Hun har full forståelse for at folk ikke synes det lukter noe godt fra bedriften da.

– Det er jo en forråtnelse av protein og avfallsstoffer, sier Skovly.

– Alt går til gjenvinning

Hun opplyser at bedriften bruker barkfilter i avtrekksvifta for å redusere lukta.

– Men det klarer jo dessverre ikke å ta alt, sier Skovly, som understreker at det er viktig for bedriften å drive miljøvennlig.

– Alt vi har av avfall går til gjenvinning: plast, papp, metaller og el-komponenter blir sortert,  prosess- og vaskevann blir renset, slammet vi renser ut blir biogass, matavfall blir dyrefor og restavfall går til forbrenning, som igjen blir fjernvarme, sier Skovly.

Hun forteller at det var sommeren 2014 bedriften installerte nytt renseanlegg for å kunne sende slam til biogassproduksjon. For å opprettholde en god effekt i avtrekksvifta, og redusere vond lukt fra anlegget, blir barken i filteret og avtrekkskanalene sjekket og byttet ut regelmessig, og sist sommeren 2016.

– Vi kommer til å  øke kapasiteten på avtrekket, da denne er funnet noe lav, sier Skovly. I tillegg til å ha installert et miljøvennlig renseanlegg, har vi høyt fokus på å redusere vannforbruket og matavfallet ved bedriften, og jobber derfor kontinuerlig med forbedringstiltak i forhold til dette.