I Oslo for å kjempe om statlige arbeidsplasser

En delegasjon fra Fredrikstad var nylig i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å tale kommunens sak. Målet: Øke sjansen for at nye, statlige arbeidsplasser havner i Fredrikstad.