Fredrikstad i toppen på lite attraktiv liste – er blant kommunene som har mistet flest arbeidsplasser

Kun tre kommuner i Norge har hatt større utflytting av arbeidsplasser enn Fredrikstad de siste 18 årene.