Leder av sykepleierstudiet ved Høgskolen i Østfold om tyverier fra eldre: – Viktig at etikk er et tema i institusjonene

– Etikk er et sentralt element gjennom hele vår treårige sykepleierutdanning. Og det er viktig at arbeidsgivere stimulerer til en videreutvikling både faglig og etisk når sykepleierne kommer ut i arbeidslivet.