Det kommer frem i en pressemelding fra Rygge Sivile Lufthavn AS.

Får ikke med flyselskapene

Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL) har i et år jobbet for å åpne sivil trafikk på Rygge våren 2019. Nå kommer det frem at selskapet ikke har lyktes.

– Årsakene til dette er at vi så langt ikke har klart å tilby aktuelle flyselskaper en total kostnadsbase som er lav nok til at de vil starte opp flyvninger fra RSL. Den største enkeltkostnaden er flypassasjeravgiften, og det vil ikke være mulig å gjenåpne lufthavnen uten at denne blir fjernet eller sterkt redusert, skriver selskapet i pressemeldingen.

Vil redusere flyseteavgiften

Selskapet hadde gitt seg selv frist til mars 2019 med å gjenåpne flyplassen. Så sent som i mai i år sa styremedlem Espen Ettre at de fortsatt hadde et håp om å få åpnet flyplassen.

I forhandlingene med flyselskapene har det også kommet frem at flere ikke har kapasitet til å skaffe nok passasjerer til Rygge i 2019. Med bedre rammebetingelser vil selskapet forsøke å åpne Rygge Lufthavn i 2020.

– Flypassasjeravgiften er et økonomisk hinder for drift på Rygge. Flyselskapene trekker denne frem i forhandlinger om kostnader ved å fly på Rygge. Vår vurdering er at avgiften må fjernes eller reduseres kraftig, eventuelt differensieres slik at de små flyplassene får en lavere avgift, står det i pressemeldingen.

Konkret foreslår RSL at regionale lufthavner med mindre enn tre millioner passasjerer får halv avgift. Et slikt forslag vil innebære et provenytap for staten på omtrent 250 millioner kroner.

– Videreføringen av flypassasjeravgiften utredes nå i Finansdepartementet. Resultatet av dette arbeidet er vesentlig for Rygge sin fremtidige skjebne som sivil lufthavn.

Avhengig av taxfree-salget

Rygge Sivile Lufthavn skriver videre at selskapets inntekter vil i hovedsak komme fra kommersiell virksomhet i terminalen – herunder butikker, parkering og restauranter.

– Taxfree butikkene er den viktigste kommersielle inntektskilden. Helse- og omsorgsdepartementet utreder nå på oppdrag fra Stortinget konsekvensene av at Vinmonopolet også skal få monopol for salg av alkohol på norske flyplasser. En slik utvidelse av monopolet vil redusere de kommersielle inntektene med flere titalls millioner kroner, og vil kunne hindre åpningen av Rygge i 2020, skriver styret.

– Vi har hatt konstruktive og gode forhandlinger med Forsvaret om drift av rullebanen mm. Vi håper på bedre rammebetingelser fra myndighetene i løpet av 2018 slik at vi kan fortsette arbeidet med å åpne flyplassen i 2020, legger de til.