Mens de andre fikk med seg iPad hjem første skoledag, fikk barna på Berg skole beskjed om å fryse ned bøkene

Skjeggkre er ikke farlige, men de er ubehagelige og ekle når de formerer seg og det blir mange av dem. En oppblomstring på Berg skole i Larvik tas alvorlig og utyskene blir nå bekjempet.