Vil lagre radioaktivt gruveavfall fra Telemark i Borge

Pukkverket i Borge kan bli brukt for å dumpe radioaktivt avfall fra Telemark.

Pukkverket i Borge kan bli brukt for å dumpe radioaktivt avfall fra Telemark. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Radioaktive masser fra den nedlagte Søve Gruve i Telemark kan bli deponert ved Borge pukkverk i Fredrikstad

DEL

Det har i mange år vært jobbet med å få fjernet det radioaktive avfallet fra den gamle gruven i Telemark etter at driften ble lagt ned i 1963. Nå kan det altså hende at avfallet blir lagret i Borge.

Det skriver NRK Østfold på sine nettsider torsdag morgen.

14.000 tonn

Det har også vært satt av penger i statsbudsjettet i flere år til å finne et nytt sted for deponering av det lavradioaktive avfallet, men det har ikke blitt funnet et egnet deponi – før pukkverket i Borge kom opp nå.

Det er Norsk Gjenvinning M3 AS og Fredrikstad-firmaet Ole & Peder Ødegaard AS som har søkt om tillatelse til å lagre avfallet i Borge.

– De vil ha en viss strålingsrisiko og det ivaretar deponiet ved å tildekke massene slik at man reduserer strålingsfaren til å tilsvare bakgrunnsstrålingen i området, sier miljøsjef Randi Warland Kortegaard i Norsk Gjenvinning M3 AS til NRK Østfold.

Skulle Statens strålevern si ja til planene, kan 14.000 tonn gruveavfall bli lagret i Fredrikstad.

– Det er et deponi vi har gode erfaringer med, sier Warland Kortegaard.

Tar imot lignende masser i dag

Pukkverket tar i dag imot lignende masser, og har tillatelse til å ta imot 350.000 tonn avfall hvert år. Deponiet har ifølge Statens strålevern dobbel bunntetting og sigevannsoppsamling, og det skal heller ikke være vanntransport gjennom deponiet.

– Det er ingen grunn til å være bekymret for at dette skal medføre negative helse eller miljøeffekter for lokalbefolkningen, sier Warland Kortegaard.

Det foreligger foreløpig ingen tillatelse fra Statens strålevern til å deponere avfallet fra Telemark i Borge. Saken skal ut på høring, og deretter vil det tas en avgjørelse.

Artikkeltags