«Det vurderes dokumentert at mor ikke har tilstrekkelige personlige, følelsesmessige, sosiale eller intellektuelle evner til å ivareta aleneomsorgen for et barn. Videre vurderes det som dokumentert tidligere at mor ikke er i stand til å skape stabile og trygge fysiske rammer for barn,» står det i brevet som 29-åringen fikk da barnevernet i forrige uke møtte opp på sykehuset for å hente det siste barnet til firebarnsmoren.


Videre blir det hevdet at mors omsorgsevne ligger under det minstenivå som kan anses som akseptabelt.

«Mor er i liten grad i stand til å ta vare på seg selv og mangler i kvalifisert grad evnen til å yte tilstrekkelig omsorg for barnet.  De samme mangler i mors omsorgsevne har tidligere ledet til at mor er fratatt omsorgsevnen for to av sine andre barn,» står det i brevet.

Les også: Her tar barnevernet en nyfødt baby

Les også: - Hun er ikke blitt vurdert på seks år

29-åringen blir beskrevet som primært umoden, og det blir pekt på at barnevernet tidligere har forsøkt flere tiltak i hjemmet. «Mor har i stor grad motvirket alle hjelpetiltak,» skriver barnevernet i Fredrikstad.
 

Advokaten til fredrikstadkvinnen, Grete Dahlgaard Berntzen, er helt uenig i karakteristikken til barnevernet.
– Kritikken er altfor hard og unyansert, mener hun.