Slik så det ut i spisesalen: – På sikt vil dette påvirke den operative evnen

Verneombud kritiserer de hygieniske forholdene i spisesalen til soldatene på Skjold.