Matjorda som går tapt i Borge skal erstattes i ny ordning: Setter av penger til nydyrking

Byggingen av den etterlengtede gang- og sykkelstien fra Begby til Borge kirke er i gang. Olav Moe (KrF) opplyser at de 15 målene jord som går tapt kan erstattes av nydyrking. I juni vedtok fylkestinget regler for erstatningsjord.