Denne helgen er den siste med langvakter på 13,5 time for de ansatte ved Gressvik sykehjem. De har prøvd ut ordningen siden februar. 20 ansatte ved en av sykehjemmets avdelinger har vært «testkaniner».

– Mandag går de ansatte tilbake til ordinær turnus. De synes det har blitt for tøft å jobbe så lange vakter ved lav bemanning, sier Alice Reigstad, prosjektleder i Fredrikstad kommune.

Hensikten med forsøket med endret turnus har vært å få ned vikarbruken som er en veldig stor kostnad for kommunen, og noe man jobber hardt for å få ned – ikke minst med tanke på å redusere overforbruket på 90 millioner kroner som Seksjon for helse og velferd ligger an til i år.

Og på vikarfronten har utprøvingen av ny turnusordning med lange vakter ved Gressvik sykehjem vært en suksess, ifølge prosjektleder Reigstad.

– Vikarbruken ved den aktuelle avdelingen har gått vesentlig ned. I forkant av de lange vaktene på lørdager og søndag, ble det i gjennomsnitt brukt 5,3 vikarer pr. døgn. Etter at utprøvingen av lange helgevakter var satt i gang, ble det brukt 1,3 vikarer i døgnet.

LES OGSÅ: – Willy hadde fortjent bedre

Suksess i boveiledning

Både prosjektleder Reigstad og Lisbeth Kristiansen, lokal leder for Fagforbundets medlemmer, som blant annet er hjelpepleiere, konstaterer at ordning med lange vakter derimot har blitt et vellykket prosjekt i kommunens boveiledningstjeneste. – Det er ikke overraskende, sier Reigstad, og viser både til lignende nasjonale funn og forskjellig grad av arbeidsbelastning ved sykehjem kontra boveiledning. – I boveiledningen er det en helt annen bemanning, og helt annet brukerbehov, sier hun.

Nei til annenhver helg

Fylkesleder Karen Brasetvik i Norsk Sykepleierforbund, sier at presset på arbeidstidsordningen gjør seg gjeldende over hele landet. Hun mener i likhet med både prosjektleder Alice Reigstad og Lisbeth Kristiansen at grunnbemanningen må økes i helse- og omsorgssektoren. En annen løsning som er presentert, og som de ansatte ved Gressvik sykehjem, takket nei til å prøve ut, er vakter annenhver helg i stedet for dagens hver tredje helg.

– Sykepleiere får 750 kroner ekstra for å jobbe hel helg. Da er det ikke mye igjen for å jobbe ubekvemt, sier Brasetvik.

LES OGSÅ: – Dette er ikke et sykehus