25 aktører har til sammen søkt om nesten 6,4 millioner kroner fra lokalsamfunnsfondet.

Det er en pengepott som skal gi lokalsamfunn, lag og foreninger støtte til lokalt samarbeid. Det kan være sosiale eller fysiske tiltak.

Hensikten er å bidra til en god samfunnsutvikling på tvers av alder, sosial – eller kulturell bakgrunn.

Man kan søke på fondet to ganger i året, og det er politikerne i kultur- og miljøutvalget som avgjør hvilke aktører som skal få hvor mye.

Summen på fondet det er søkt på nå, er nesten 4,5 millioner kroner.

Dette er søkerne, prosjektene og summene:

Bruken foreningen: Bruken Rusfri festival 2018 70.000 kroner

Engelsviken lokalsamfunnsutvalg: Engelsviken Bygdesykkel 35.000 kroner

Engelsviken velforening: Velhuset for alle 448.000 kroner

FAU Hurrød skole: Hurrød Vinterpark 102.000 kroner

Fredrikstad Janitsjarskole: Spill i Skolen 40.000 kroner

Fredrikstad Rockabillyforening:   Rockabilly Mini Festival   70.000 kroner

Glombo og Rød velforening: Videre utbedring Glombo brygge 520.000 kroner

Grusbanen Vel: Lokal utendørs møteplass ‐ Grusbanen Vel oppgraderer 165.000 kroner

Gudeberg lokalsamfunn: Kyststien Pernes/Øra 100.000 kroner

Internasjonalt kultursenter Østfold: Kultur Radio 133.850 kroner

Internasjonalt kultursenter Østfold: Etablering, oppstart og drift 2.513.798 kroner

Internasjonalt kultursenter Østfold: Kjøp av utstyr og møblering av salen 231.649 kroner

Internasjonalt kultursenter Østfold: Oppussing av lokaler 90.000 kroner

Internasjonalt kultursenter Østfold: Kulturkafé 112.700 kroner

Korene i Glemmen kirke: Fornying av scenelys, oppstart og drifting av lysgruppe 30.000 kroner

Lisleby fotballklubb: Fotball Fritid 99.325 kroner

Manstad lokalsamfunnsutvalg: Internasjonal dag/aften 30.000 kroner

Mental Helse ungdom Ytre Østfold: Treffstedsprosjektet 20.000 kroner

Rekustad lokalsamfunnsutvcalg: Samhold 250.000 kroner

Rolvsøy IF: Alle Skal Med 100.000 kroner

Rød og Hurrød skolekorps: Med noter inn i fremtiden 30.000 kroner

Sellebakk lokalsamfunnsutvalg: Lysspott inn mot grusbanen øst for Borgehallen 15.000 kroner

Sellebakk lokalsamfunnsutvalg: Innkjøp av mobil scene 25.000 kroner

Sellebakk lokalsamfunnsutvalg: Vedlikehold av Rasteplassen sør for Selbak Brygge 13.000 kroner

Skeiv Ungdom Østfold: Aktiviteter ved Interstation 50.000 kroner

Skjærviken velforening: Lyssetting av fotballplass/aktivitetsplass 20.000 kroner

Slevik Innebandyklubb: Slevikbanen 200.000 kroner

Stjernen Hockey Fredrikstad: Prosjekt Is aktivitet på dagtid ‐ 2017/2018 60.000 kroner

Torp lokalsamfunnsutvalg: Idrettsanlegg / Nærmiljøanlegg på Torp 50.000 kroner

Torsnes lokalsamfunnsutvalg: Renovering av Meieriet 633.319 kroner

Viker Vel: Reparasjoner og nødvendig oppgradering av forsamlingslokalet Samhold på

Viker 130.000 kroner