– På konferansen deltok det også LO-medlemmer fra flere bedrifter i byen. Det har ikke kommet innvendinger om innholdet i møtet fra noen av disse bedriftene, påpeker Nygård.

Han synes det er merkelig at Ingrid Willoch går så hardt ut mot konferansen, når andre Høyre-representanter tidligere har signalisert at deltagelsen var i orden.

– Det er nok et eksempel på motsetningene innad i partiet, påpeker Nygård.

Tore Leif Gundersen, leder i Fredrikstad LO, har uttrykt overfor FB at ingen skal få bestemme når LO skal ha sine møter og heller ikke hva som skal stå på dagsordenen.

Gundersen viste til at rådmannen har overlatt til virksomhetslederne å avgjøre om de ansatte kan få delta og om det skal gis fri med lønn.

– LO har tilbudt seg å dekke lønnsutgifter for dem som ikke får dekket lønn av sin arbeidsgiver, sa Gundersen til FB.