Både leder av Fredrikstad fagforening Hans Petter Pettersen og LO-leder Bjørn Wroldsen synes det er underlig at saken om rådhuskafe ikke er behandlet i samarbeidskomiteen. Denne komiteen består av årsmøtevalgte LO-medlemmer og årsmøtevalgte Ap-medlemmer.
Samarbeidskomiteen er et forum for faglig-politiske drøftelser. Komiteen har ingen beslutningsmyndighet.
– Jeg synes Ap utfordrer oss vel hardt når partiet går i bresjen for forslag som kan føre til privat drift i kommunen uten å ta spørsmålet opp med oss, sier Hans Petter Pettersen.

– Høyredreining i Ap

Bjørn Wroldsen følger opp med å understreke at samarbeidet mellom LO og Ap er forankret i en handlingsplan som forsvarer offentlig fremfor privat drift der det er mulig.
Det er ikke denne saken alene som har gjort Pettersen og Wroldsen opprørte.
– Generelt ser vi en høyredreining i Arbeiderpartiet som vi overhode ikke har noe til overs for. Det har heller ikke våre medlemmer. Bare en tredel av våre 3.000 medlemmer stemte Ap ved valget 10. september, antar Pettersen.

Vil fortsette samarbeidet

Hans drømmeparti forfekter SVs fordelingspolitikk og Arbeiderpartiets verdiskapning.
– Men vi vil gjerne fortsette samarbeidet med Ap all den tid partiet fører en industripolitikk vi er enig i. Og det gjør partiet fortsatt, sier Pettersen.
Han er åpen for andre samarbeidsløsninger med Ap dersom partiet ønsker det.
– Men det er fortsatt sterke krefter i Fredrikstad Arbeiderparti som fortsatt vil ha et formelt samarbeid med oss, og vårt håp er jo at den fløyen «vinner», sier Pettersen.