Det kommer frem av styrepapirene til Sykehuset Østfold (SØ). Styret har møte 21. mai.

FB har ved flere anledninger skrevet at sykehusbygget i Fredrikstad på 54.700 kvm skal selges. G-blokken skal ikke bytte eier – den skal styrke det distriktspsykiatriske tilbudet i Fredrikstad-området.

Totalt utgjør tomten på Veum et areal på 108.300 kvm fordelt på seks teiger med en bygningsmasse på 25.400 kvm.
– Det legges opp til at begge eiendommene selges til en eiendomsutvikler som et «as is» salg på det åpne markedet med høyest mulig pris. Det vurderes som dette gir best pris, og minst risiko, skriver administrerende direktør ved SØ, Just Ebbesen i sakspapirene.
Og fortsetter:

– Det initieres et samlet salg for hvert av salgsobjektene, slik at sykehuseiendommen i Fredrikstad fremstilles som ett salgsobjekt, og Veum som ett. Vurdering av eventuell oppdeling for å oppnå maksimal pris vil bli tatt underveis.

Noe av bygningsmassen på Veum kan benyttes til boligformål, men det må påregnes at deler må rives, ifølge sakspapirene.
- Eiendommen på Veum har ikke den samme beliggenheten som eiendommen på Cicignon og har en bygningsmasse som ikke er så lett å utvikle til boligformål, skriver Ebbesen.

PS! Salget av sykehuseiendommene er en forutsetning for å få finansiering av nytt østfoldsykehus på plass.