Flere og mer utagerende pasienter gjør at legevakten trenger større plass

Legevakten ønsker å utvide arealet med 300 kvadratmeter. Årsaken er flere pasienter – og at mange av dem er utagerende.