– Østfold er et av de fylkene i landet som har lavest andel innbyggere med høyere utdannelse, opplyser Geir Nygård, rådgiver, seksjon for utdanningsstatistikk ved Statistisk sentralbyrå. Han har bidratt til å utarbeide en ny statistikk over befolknings utdannelsesnivå.
– I Akershus, Hordaland, Rogaland og Troms har 25-30 prosent høyere utdannelse. Hedmark og Østfold er blant fylkene som har færrest høyere utdannede. I Østfold lå tallet i 2007 på 19,9 prosent, legger han til.
Ifølge Nygård er utdanningsnivået høyere i universitetsfylkene.
– Det slo meg da jeg gikk gjennom tallmaterialet. Hvorfor det er slik, har jeg imidlertid ikke noe godt svar på, sier han.

Øker i Østfold

Østfoldstatistikken er imidlertid ikke helsvart. Tallene fra de siste ni årene viser at stadig flere, også i Østfold, velger å studere. I 1999 var andelen med høyere utdannelse i Østfold på 16,4 prosent. I 2006 var andelen 19,5 prosent, og i fjor var det altså 0,4 prosent flere. Men det er langt igjen til Oslo, som kan skilte med av fire av ti over 16 år har utdanning på universitets- eller høyskolenivå.
Jo Ese, førstekonsulent ved studieseksjonen Høgskolen i Østfold, er ikke overrasket over tallene.
– Østfold har ikke bare et lavt utdanningsnivå i befolkningen generelt, men det er også et fylke hvor rekrutteringen til høyere utdanning er lavt, sier han.

Industrifylke

Ese har en teori for hva som er årsaken til dette.
– Østfold er et gammelt industrifylke som ikke har hatt noen tradisjon for å ta høyere utdannelse. Det har vært mange og gode jobber i industrien, og folk har kunnet gå rett ut fra grunnskolen og inn i en godt betalt stilling. Til en viss grad har skoletrøtte ungdommer fortsatt mulighet til å gjøre det her, sier Ese.
Selv oppfordrer han naturlig nok til å ta høyere utdannelse.
– Selv om det frister å gå rett ut i jobb, vil det nok i et lengre tidsperspektiv lønne seg å ta en utdannelse. Det er fornuftig å ha flere ben å stå på, noe å falle tilbake på, konstaterer han.

Populære studier

De østfoldingene som velger studier fremfor jobb, er til gjengjeld svært trofaste mot fylket sitt.
– I forhold til Vestfold, Telemark og andre fylker i nærheten av Oslo som vi sammenligner oss med, foretrekker langt flere i Østfold å studere i fylket hvor de hører hjemme, opplyser Ese.
Statistikken viser i tillegg at det er flest personer med høyere utdanning innenfor helse-, sosial,- og idrettsfag. Ese bekrefter at det er stor pågang på disse fagene.

Store byer

– Både sykepleier- og vernepleierstudiet er svært populært. Hvorfor disse fagene foretrekkes, har jeg ingen god forklaring på. Det er imidlertid et godt tegn at folk i Østfold ønsker å utdanne seg til å hjelpe andre, sier han. Koblingen mellom høyere utdannelse og universitetsbyer, ser ikke Ese noe merkverdig i.
– Oslo, og også til en viss grad Bergen, er i særstillinger fordi det er store byer med store bedrifter som har behov for arbeidstagere med høyere utdannelse. Alle statlige organer, for eksempel, er lagt til Oslo, sier han.