Sterk vekst i forbrukslån – flere misligholder

Av

De norske bankene hadde 10 prosent vekst i forbrukslån i 2018. Misligholdet av forbrukslån øker.