Fredrikstad-folk har betalingsanmerkninger for over en halv milliard – ligger langt over landssnittet

Sju prosent av Fredrikstads befolkning har betalingsanmerkninger for til sammen 562 millioner kroner.