Svensk forskningsbedrift ønsker å dyrke alger i vann fra laksefabrikken: Nytt produkt for solcellepanel og hudkrem

Fredrikstad kan få en banebrytende bedrift på nabotomten til Fredrikstad Seafoods. Swedish Algae Factory skal bygge en fabrikk for produksjon av kiselalger. Bedriften må forsikre seg om at EU-midler kan brukes i Norge.