Unger Fabrikker reagerer på boligplaner på Kiærs Bruk: Mener det er problematisk å bygge innenfor støysonen

Artikkelen er over 1 år gammel

I forslaget til arealplan er det lagt opp til 200 nye boliger ved dagens Europris-lager, tidligere Kiærs bruk. Unger Fabrikker, naboen på den andre siden av elva, minner om at området ligger innenfor støysonen til fabrikken.