Råde får langhus og ny gang- og sykkelvei

Gjenoppbygges: Langhuset var 61 meter langt og trolig en høvdinghall. Det er Nordens største bygg fra romertiden og lå på Missingen i Råde. 8Illustrasjon: Eigill Tangen

Gjenoppbygges: Langhuset var 61 meter langt og trolig en høvdinghall. Det er Nordens største bygg fra romertiden og lå på Missingen i Råde. 8Illustrasjon: Eigill Tangen

Artikkelen er over 3 år gammel

Varaordfører Frederikke Stensrød (Frp) er glad for at rådmann Morten Svagård har satt av penger til gang- og sykkelvei fra Karlshus til Tomb og til kulturhus, etter modell av det historiske langhuset fra Råde.

DEL

Rampe på Saltholmen

– Vi får også satt opp den etterlengtede rampen for funksjonshemmede på Saltholmen, og det blir penger til å følge opp satsingen med sunt kosthold ved skolene. Rådmannen har fulgt opp våre ønsker i handlingsplanen, sier Stensrød til FB.

Det nye kulturhuset vil etter alt å dømme bygges i Karlshus, på tomten til dagens ungdomshus. Sistnevnte er i dårlig forfatning og er foreslått revet.

  • Les mer: Råde-politikerne er uenige om langhus og skatt 

– Hvor er pengene?

Jarle Tranøy (Ap) ønsker seg gang- og sykkelvei og kulturhus, men mener forutsetningene ikke er til stede.

– Gang- og sykkelveien mellom Karlshus og Tomb skal bygges i et spleiselag med fylkeskommunen. Så langt har fylkespolitikerne satt av en sum, men langt fra nok til å dekke sin del av regningen. Så lenge pengene ikke finnes, kan vi ikke starte utbygging, sier han.

Frps Frederikke Stensrød, derimot, mener at signalene fra fylkeskommunen er klare og at Råde kan sette av penger i budsjettet i 2017.

Aps Jarle Tranøy minner om at kulturhuset også trenger finansiering av andre.

Artikkeltags