Næringpark i Øyenkilen får navnet Marnet næringsområde

Kulturutvalget skal onsdag stemme over nytt navn på næringsområdet i Marnetveien 43-51 i Øyenkilen. Alle piler peker mot Marnet næringområde, slik utvalgsleder foreslår..