170 arbeidsplasser ved Kronos Titan i fare: Et nei til nytt avfallsdeponi kan gi store negative ringvirkninger

De ansatte ved Kronos Titan venter spent på regjeringens avgjørelse om fremtidig avfallsdeponi. Avtalen med NOAH for lagring på Langøya ved Holmestrand går ut i 2024. Et nei til deponi i Brevik vil true arbeidsplassene.