Tok til motmæle i vaskerisaken

Artikkelen er over 3 år gammel

Både Terje Moland Pedersen og rådmann Ole Petter Finess reagerte overfor kontrollutvalget på at FB hadde fått et notat om vaskeri-kalkylene før de fikk det selv.