Det kom frem under kontrollutvalgets møte onsdag ettermiddag. Revisor Jolanta Betker fortalte om funnene som er gjort, og som omtales som «mulig mislighet». Det fremgikk ikke av behandlingen om saken har fått konsekvenser for enkeltpersoner.

Det viser seg altså at det mangler store summer i den kommunale virksomheten.

Se vår direkterapportering fra møtet nederst i artikkelen.

Fikk utbetalt forskudd

Revisjonen skriver blant annet i sitt notat til utvalget at virksomhetsleder fikk utbetalt 55.000 kroner i forskudd til en reise i regi av arbeidet. Men det deltakere til sammen har undertegnet på og redegjort for utgifter til, er bare knapt 30.000 kroner.

Det er store mangler i dokumentasjonen som viser hvor mye penger som er gått inn i systemet, men revisjonen har beregnet at ca. 400.000 kroner er borte uten at det kan dokumenteres hva de er brukt på.

– Brukte penger på ansatte

En leder har ifølge notatet forklart at penger blant annet er brukt på tiltak for ansatte, juleavslutning, show og personaltur. I tillegg innrømmer vedkommende å ha lånt noen penger fra kassen privat, og har anslått beløpet til 30.000. Det er ikke dokumentert om pengene er tilbakebetalt. Lederen skal ha tatt penger for å betale slike utgifter ved behov.

Revisjonen har også sett på enkelte regninger. Blant annet stammer en regning fra et hotellopphold hvor det meste var utgifter for vinpakker og annen alkohol. Det er også en regning på 21 vinflasker fra Vinmonopolet i Fredrikstad.

Sa det var umulig å åpne safe

Med til saken hører også at penger ble oppbevart i en safe. For to år siden ble det anskaffet en ny. Lederen opplyste da til de ansatte at det ikke var mulig å åpne den gamle, og at det var innkalt en ekspert for å hjelpe, men som heller ikke hadde lykkes med å få den opp. Noe senere forsøkte andre ansatte som også hadde koden - de fikk åpnet safen på første forsøk. Inne i safen lå det lapper påført ulike pengebeløp, men det var bare snakk om hundrelapper i kontanter.

– Systemsvikt

Revisjonen mener at rutinene er for dårlige, og at det handler om systemsvikt på alle nivåer. Samtidig fremholder de at det fins rutiner som ikke er fulgt; blant annet at to personer i fellesskap skal håndtere pengene.

Roste økonomiansatt

Terje Berg Alvheim stilte som vara for Terje Moland Pedersen. Han viste til at selv om revisjonen har påpekt for dårlige rutiner, var det grunn til å rose økonomimedarbeideren som faktisk oppdaget feilen, fulgte rutinen og at det gjorde at saken ble avdekket.

Kontrollutvalget tok saken til etterretning.

Se vårt direktestudio med rapportering fra møtet: