Manglet styre - nå er selskapet oppløst

Da hele styret fratrådte ble ikke aksjelovens krav fulgt. Nå er selskapet tvangsøppløst.