Krav på nesten 90 millioner kroner etter Jotne-konkurs

Det har kommet inn krav på 87,5 millioner kroner etter konkursen i Fredrikstad-bedriften Jotne mekaniske verksteder AS. Trolig er det bare DNB som får dekket noe av kravene, skriver bostyrer Tom Hugo Ottesen i sin sluttinnberetning.