Ingenting å hente for kreditorene etter Havik-konkurs

Et halvt års tid etter at det kemneren begjærte Havik Gruppen AS konkurs, har bobestyrer Peter Trygve Hansen mottatt krav på rundt 780.000 kroner. Men kreditorene kan vente seg lite.