Kommunerevisjonens rapport ble behandlet i kontrollutvalgets møte onsdag.

Som tidligere omtalt i FB, gikk prislappen på rehabilitering av Kongstenbadet fra 95 millioner kroner til 173 millioner kroner underveis i prosessen. 

Hadde lite å si

Men onsdag var lokalpolitikerne som sitter i kommunens kontrollutvalg, usedvanlig lite taletrengte.

Og det var heller ingen uenighet å snakke om. Etter forslag fra Terje Moland Pedersen, Ap, ble det kun en mindre endring av vedtaksteksten i forhold til innstillingen. Også denne justeringen var alle enige om.

– Et vedtak i tråd med innstillingen vil innebære at kontrollutvalget spekulerer i hvilken entrepriseform som hadde vært billigst, sa Terje Moland Pedersen.

Flere årsaker

Noen flere nye momenter kom ikke på bordet fra de andre medlemmene av kontrollutvalget. Og dermed var utvalgets behandling av overskridelsen ved Kongstenbadet ferdig.

Kommunerevisjonen peker på flere årsaker til at prisen steg kraftig underveis i prosessen. Kommunen hadde ikke god nok kompetanse, rapporten mann lente seg til hadde vesentlig mangler og man la inn forutsetninger som viste seg ikke å være riktige. 

I kontrollutvalgtets enstemmige vedtak onsdag  vises det til revisjonens gjennomgang av saken. Det heter også at det har vært mangelfull forprosjektering og mangelfull kompetanse  hos de som har vurdert forprosjektet.