Får bruke kommunens grunn til flere hytter, men ikke til flere bobiler og aktivitetspark

Av

Fredrikstad kommune stiller seg positiv til at Brødrene Bøckmann får leie mer grunn for å bygge flere utleiehytter, men sier nei til å bruke gressletta til flere oppstillingsplasser og området ved siden av til aktivitetspark.