Får trolig mer penger til uniformer og utstyr

MER PENGER TIL REPARASJON: Kong Frederik lVs Tambourafdeling vil trolig få nye 150.000 kroner til oppgradering av uniformer og utstyr.

MER PENGER TIL REPARASJON: Kong Frederik lVs Tambourafdeling vil trolig få nye 150.000 kroner til oppgradering av uniformer og utstyr. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Også i år får trolig kong Frederik lVs Tambourafdeling 150.000 kroner til oppgradering av uniformer og utstyr.

DEL

Tambourafdelingen søkte i fjor kommunen om 1,2 millioner kroner fordelt over to år for å oppgradere uniformer og utstyr. Kommandant Carl Henrik Amundsen i avdelingen la da ikke skjul på at flere av antrekkene både var 20 år gamle og i elendig tilstand.

De fikk 150.000 kroner av formannskapet. Nå tyder alt på at de får en skjerv til på et like høyt beløp:

– Bidratt positivt til omdømmet

Når formannskapet møtes neste uke er ordførerens innstilling å bevilge nye 150.000 kroner fra formannskapets disposisjonskonto.

Rådmannen ga på sin side ikke noe forslag til innstilling, men legger i sin vurdering ikke skjul på hvor viktig avdelingen er for byen.

«Tambourafdelingens historiske kvalitet og dens posisjon i Fredrikstadsamfunnet har bidratt positivt til Fredriksstad bys omdømme i snart to tiår. Foreningen er verdifull i profileringen av byen og er en sentral aktør i større markeringer» skriver rådmannen.

Da de 150.000 kroner ble bevilget i formannskapet i fjor, ver det også flere av politikerne som antydet at de kunne være villige til å gi merpenger i år.

– Vi er fleksible

Foreningen har operert med følgende regnestykke for søknadssummen på 1,2 millioner kroner:

Prisen på hver av de 40 uniformene som skal sys opp, er anslått til 20.800 kroner per uniform. Avdelingen har også anslått et behov for åtte instrumenter til 19.000 kroner per instrument.

Sivile antrekk for menn ble anslått å koste 12.000 kroner per antrekk, mens kvinneantrekkene hadde en anslått kostnad på 6.800 kroner per antrekk. De 20 barneantrekkene ble anslått til å koste 3.200 kroner per antrekk.

Amundsen la i fjor ikke skjul på glede over å få bevilget noe av søknadssummen.

– Vi er veldig fleksible og får til det meste med det lille vi har. Men søknaden er en reell vurdering av behovet vi har, sa han da.

Formannskapet møtes torsdag neste uke.

Artikkeltags