Gå til sidens hovedinnhold

Hvaler og Råde fortsetter som selvstendige kommuner - inntil videre

Artikkelen er over 4 år gammel

Fylkesmannen vil ikke slå sammen verken Hvaler eller Råde med andre kommuner på kort sikt. På lengre sikt ønsker han fem kommuner i Østfold.

– Det er sånn at stortinget har sagt at frivillighet skal være utgangspunktet. Jeg har tatt hensyn til det i tilrådingen, sa  fylkesmann i Østfold, Trond Rønningen, på en pressekonferanse i formiddag.

Vil Hvaler bli foreslått spleiset med Fredrikstad? Hva med Råde, skal kommunen bestå alene–eller slås sammen med Fredrikstad, Moss eller Sarpsborg? Og det store spørsmålet: Blir Fredrikstad og Sarpsborg en gigantkommune?

Det var de store spørsmålene i forkant av pressekonferansen til fylkesmannen i formiddag. Klokken 09.00 hadde fylkesmann i Østfold, Trond Rønningen, innkalt samtlige ordførere og rådmenn i Østfold til Marker rådhus. Der la han frem sitt forslag til fremtidig kommunestruktur i Østfold.

Vil foreslå sammenslåinger

Rønningen går ikke inn for sammenslåing i Fredrikstad, Hvaler eller Råde i denne omgangen, det vil si fra 1. januar 2020.

På lengre sikt, derimot, ser han for seg fem kommuner i Østfold: Mosseregionen, Fredrikstad med Hvaler (og eventuelt Råde), Sarpsborg med Rakkestad, Halden med Aremark og kommunene i Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad)

Hvorvidt Råde i fremtiden bør slå seg sammen med Fredrikstad eller Moss, har ikke fylkesmannen noen formening om nå.

– Men det er et poeng at Råde blir en del av en større kommune, sa Rønningen på pressekonferansen.

Tidligere i år har kommunestyrene både i Råde og på Hvaler sagt nei til kommunesammenslåinger.

Tre sammenslåinger

Sammenslåingene han anbefaler blir en realitet nå i første omgang, er Moss og Rygge som en kommune, Askim, Hobøl og Spydeberg som en kommune samt at Rømskog og Aurskog-Høland blir en kommune.

– Vi har foretatt ett unntak fra frivillighetsprinsippet: Spydeberg kommune. Situasjonen er at Askim og Hobøl har fattet vedtak om å slå seg sammen. Vi synes det er en åpenbar utfordring at ikke Hobøl og Askim har noen felles kommunegrense, sa han.

En Nedre Glomma-kommune med Sarpsborg og Fredrikstad er ikke tema for fylkesmannen nå.

Fredrikstad og Sarpsborg var ikke tema

– Mange mener Fredrikstad og Sarpsborg bør slås sammen. Jeg ser mange argumenter, men har ikke tilstrekkelige utredninger for det. Dette er også store kommuner, som dermed ikke er innenfor hovedsiktemålet for denne reformen. Så det ligger ikke inne i tilrådingen vår, sa Rønningen.

Les også: Storkommunen Fredrikstad, Råde og Hvaler er bare et tankeeksperiment

Det var heller ikke ventet at Trond Rønningen ville foreslå en gigantsammenslåing av Fredrikstad og Sarpsborg, selv om han overfor Fredriksstad Blad tidligere har antydet at mye taler for nettopp en slik løsning:

– En sammenslåing Fredrikstad-Sarpsborg vill jo gitt et voldsomt tyngdepunkt og skapt stor synergi. Vi snakker om to kommuner som allerede har et felles bo- og arbeidsmarked. Samtidig har jeg respekt for at de ikke ønsker å gå i forhandlinger nå. Hver for seg er det også kommuner som allerede er store og robuste nok til å løse oppgavene sine, fortalte han i forbindelse med Maktliste-intervjuet i mai i år.

– I et 5-10-årsperspektiv

På pressekonferansen i Marker fikk Rønningen spørsmål om hva han mente med «på lengre sikt» – hvor mange år det vil gå før Østfold består av fem kommuner. Han pekte på at Stortinget fint kan fatte et vedtak om fem kommuner nå, dersom de legger mindre vekt på  frivillighetsprinsippet. Han mener også at tidspunktet også vil avhenge av faktorer som økonomi og hvilke oppgaver kommunene får.

– Men i et fem til tiårs-perspektiv bør kartet se ut som dette, sa Rønningen.

Han oppfordret for øvrig Eidsberg, Marker og Trøgstad til å sette seg samme for å se om det er mulig å lage en felles kommune for disse allerede i denne omgangen.

– Det er sånn at selv om fristen er satt til 1. oktober, er det åpning ut året for at man kan fatte vedtak. Det er bare en oppfordring, understrekte han.

– Kan hende jeg foreslår noe annet

Da Fredriksstad Blad intervjuet Rønningen i forbindelse med Maktlisten tidligere i år, bekreftet han at hans anbefalinger kunne komme til å gå på tvers av de lokale vedtakene:

– Det er et flertall på Stortinget som har forventninger til at denne kommunereformen munner ut i noe. Da må jeg følge opp det, først ved å sørge for at Østfold-kommunene frivillig ser på mulige sammenslåingsvarianter. Og det er det enkelte kommunestyre som skal vedta hvordan man ønsker fremtidens kommunegrenser. Men i neste instans skal jeg komme med mine anbefalinger – og det kan godt hende det går på tvers av de lokale vedtakene, bekreftet Rønningen.

Nå er det altså klart at både Hvaler og Råde er hørt i denne omgang.

Et flertall i Fredrikstad bystyre vedtok tidligere i år at Fredrikstad bør gå i forhandlinger med Råde og Hvaler om en kommunesammenslåing – forutsatt at de to kommunene selv ønsker det.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.