150 millioner i pluss i fjor

Dette er et resultat som gir oss mulighet til å bygge et godt økonomisk fundament for framtidige utfordringer, sier rådmann Ole-Petter Finess.

Dette er et resultat som gir oss mulighet til å bygge et godt økonomisk fundament for framtidige utfordringer, sier rådmann Ole-Petter Finess.

Fredrikstad kommune gikk med 150 millioner kroner i pluss i 2016. Det føyer seg inn i rekken der kommunens årsregnskap de siste seks årene har endt opp med pluss.

DEL

– 150 millioner kroner er et svært godt resultat. Resultatet er satt sammen av mange elementer og det er spesielt de eksterne rammebetingelser som har gitt gode bidrag til resultatet. Det er i tillegg særlig positivt at kommunens seksjoner for tredje året på rad samlet sett går i pluss i driften, sier rådmann i Fredrikstad kommune, Ole Petter Finess.

Sammensatt resultat

Resultatet er sammensatt av ulike elementer. Det viktigste er at virksomhetene med ledelse og medarbeidere har vist god budsjettdisiplin og samtidig levert gode tjenester, skriver kommunen i en pressemelding.

Les også: 20 mill. i overskudd – men ikke alt går til kommunekassa

Frie inntekter som skatt og rammetilskudd har gitt merinntekter på 55 millioner kroner. Dette er i stor grad engangsinntekter i 2016. Finanspostene har samlet gitt en innsparing på 20 millioner kroner.

Det er noe større risiko for disse postene i 2017. Økt antall familiegjenforeninger og bosetting av nye flyktninger sent på året, har gitt merinntekter på nesten 43 millioner kroner. Utfordringen er at tilsvarende utgifter kommer i senere år. Pensjonskostnadene har også isolert sett gitt innsparinger, står det i pressemeldingen.

Les også: Fredrikstad kommune sparer én million kroner på snøfri januar

Nærmere analyser, vurderinger og forslag til disponering av det positive resultatet vil fremkomme i Rådmannens årsrapport som legges frem nærmere sommeren. Regnskapet med disponering av resultatet blir vedtatt av bystyret i juni.

Artikkeltags