Rådmannen legger nemlig ikke skjul på at innspill som fremkommer på møtet på Quality Hotell skal tas med i vurderingen når Fredrikstad-politikerne skal si sin mening om fylkeskommunens forslag til nye bussruter.

«Bør få mulighet»

I vurderingene som er gjort i saken formannskapet får på bordet denne uken, skriver rådmannen at «kommunens innbyggere bør få mulighet til å gi innspill til forslaget slik det nå foreligger».

Rådmannen mener det også bør være mulig å komme med innspill etter møtet, men disse vil komme for sent til å nå formannskapet, som sier sin mening dagen etter folkemøtet. I bystyremøtet neste uke, derimot, rekker de å komme med.

«Politikerne bør derfor gi endelig tilbakemelding på utforming av tilbudet i bystyret 16.november, slik at det er mulig å ta hensyn til innspill som måtte komme», skriver rådmannen.

Det har allerede vært mange meninger og mye engasjement rundt fylkeskommunens planlagte omlegging av dagens kollektivtilbud, der det foreslås å erstatte dagens 52 bussruter i Nedre Glomma med 34 busslinjer – 10 stamlinjer og 24 sekundærlinjer.

Vil ha flere avganger

Når formannskapspolitikerne på torsdag skal si sin mening, er ordføreren er i utgangspunktet positiv til forslaget som foreligger. Men han mener i likhet med rådmannen at noen av sekundærrutene bør kjøre oftere.

Fire av disse bussrutene i Fredrikstad (og fire i Sarpsborg) skal nemlig bare gå hver andre time utenom rushtiden og hver time i rushet. Det gjelder Torsnes-bussen, Tomb-bussen, Vikane-bussen og Oredalen-Skjærviken-bussen. Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) mener at disse rutene bør gå hver time og mener dette bør finansieres gjennom den statlige belønningsordningen – dersom Fredrikstad og Sarpsborg får en ny belønningsavtale.

Fra før av er det foreslått i saksfremlegget å bruke eventuelle nye statlige belønningsmidler til flere avganger på Glommaringen.

Vil ha bussen innom Glombo

Ordfører mener også at fylkespolitikerne bør vurdere om en av stamlinjene kan kjøre innom Glombo og Fjellveien. Det er da snakk om bussruta som skal gå til Langøyåsen. Ordfører og rådmann er også opptatt av at det nye rutetilbudet er oppe og går innen bomringen kommer på plass neste år.

På møtet på Quality deltar blant annet nettopp ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap). I tillegg kommer fylkesordfører Ole Haabeth og samferdselssjef Jostein Haug, som skal informere om den planlagte omleggingen. Det blir også paneldebatt med lokale politikere, fagfolk og mulighet for spørsmål fra salen.

Mens politikerne i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner nå kommer med sine innspill, er det fylkestinget som gjør det endelige vedtaket i saken senere.