Nå har Ulven sendt inn søknad om å få rive og bygge nytt på Kniple gård

I søknaden som er sendt til kommunen ber Ulven om tillatelse til bygge en ny enebolig i empirestil på dagens grunnmur.