Bildene fra Klaus Hagerups bisettelse

07. januar 2019, kl. 15:52