Neppe byggestart for ny bru før i 2022

Det blir neppe satt i gang noen bygging av ny Kjøkøysund bru før i 2022. De neste to årene foreslås det rett og slett å sette av 30 millioner kroner til prosjektering og grunnerverv.