Fylkespolitikerne hadde satt av penger i 2017 til å forsterke brua. Fylkestinget har vedtatt å karbonforsterke brua med et komposittlag, som skulle gi en økt levetid på minst 40 år. Men fylkespolitikerne, bilistene og naboene må vente. Vegdirektoratet har fortsatt ikke gitt grønt lys.

Skulle bli første bru med karbonforsterkning 

Ekspertene er tydelig i tvil om denne metoden er egnet for Kjøkøysund bru, og de trenger mer tid på å bestemme seg. Kjøkøysund bru ville bli den første i Norge som forsterkes på denne måten. Fylkespolitikerne vil først få svar til våren, når bruprogrammet skal vurderes på nytt.

Utsettelsen har ført til at investeringen i Kjøkøysund bru er tatt ut av fylkesbudsjettet for 2018.

Samferdselssjef Jostein Haug kan ikke tidfeste når opprustingen skal skje. Hvis det ikke lar seg gjøre å forsterke brua med karbon, må det velges en annen og dyrere løsning.    

Brua har topprioritet blant bruene i Østfold. Hvis ekspertene sier nei til å karbonforsterke brua, må det enten bygges en ny bru eller settes opp tårn som på Puttesundbrua. 

Anslått til 33 millioner i 2014

I 2014 ble prisen for å karbonforsterke brua anslått til 33 millioner. Fylkestinget sa også ja til å bygge en gang- og sykkelbru over Kjøkøysund, med en anslått prislapp på 153 millioner. Planleggingen av trasé for gang- og sykkelbrua er i gang. Denne brua kommer ikke på noen år. 

Alternativet med å bygge tårn, som ved Puttesund, ville koste 68–104 millioner. Å bygge en ny bru ble anslått til 260–405 millioner.

Å karbonforsterke brua, og bygge en gang- og sykkelbru ved siden av, ville gi langt mindre problemer for trafikkavviklingen enn å sette opp tårn.

Understreker at brua er helt trygg

Samferdselssjef Jostein Haug understreker at Kjøkøysund bru er helt trygg å kjøre på.

–  Den er sikker. Når vi skal investere en større sum i brua,  må vi være trygge på at vi velger en riktig løsning for fremtiden, sier han.