Et skritt videre for Kjøkøysund bru: – Og takk og lov for det!

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) la ikke skjul på at han var glad for å komme et skritt videre da fylkestinget besluttet at den nye Kjøkøysund-brua skal ligge øst for dagens bru.