Græsdal vil ha nytt busstilbud på plass raskt

Ber politikerne holde høyt tempo: Kjell Arne Græsdal støtter forslag om bussomlegging. Han vil ha flere ruter i folkerike områder. (Arkivfoto: Trine Sirnes)

Ber politikerne holde høyt tempo: Kjell Arne Græsdal støtter forslag om bussomlegging. Han vil ha flere ruter i folkerike områder. (Arkivfoto: Trine Sirnes)

Artikkelen er over 2 år gammel

Bussrutene i Nedre Glomma skal legges om. Kjell Arne Græsdal i Fredrikstad Næringsforening vil ha flere pendlerruter og ber om at endringene blir gjennomført i god tid før bomringen settes opp neste år.

DEL

Fylkespolitikerne har bestilt en full gjennomgang av bussrutetilbudet for å få mer ut av pengene. Målet er å få flere ruter der folk bor. Tilbudet skal rette seg spesielt inn mot arbeids- og skolereiser og ikke handels- eller fritidsreiser.

Græsdal, som er daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, er ikke i tvil om at det er mulig å utnytte bussene bedre. Han mener det er fullt mulig å nå målet om å øke passasjertallet med 115 prosent frem til 2030, det betyr mindre enn 10 prosent vekst per år.   

Fra 52 til 10 bussruter

Urbanet Analyse og Asplan Viak fikk oppdraget med å lage en utredning om busstilbudet, og deres forslag vil bety en større omlegging i Nedre Glomma. Dagens 52 ruter kan bli redusert til 10.

– Jeg synes forslaget er godt og håper politikerne følger opp. Bussene må bli et attraktivt alternativ til bilen i folkerike områder, og rutefrekvensen må opp. Det betyr samtidig at innbyggere i spredtbygde områder må basere seg på Flexx eller privatbil. Denne prioriteringen må vi være villig til å ta. Tilbudet må spisses, sier Græsdal til Fredriksstad Blad.

Dagens Glommaring er foreslått avviklet. Nå foreslås det at det kun skal gå en buss i timen på østsiden av Glomma mellom Sarpsborg og Fredrikstad. I tillegg anbefaler konsulenten en ny rute mellom Moum og Østfoldhallen hvert kvarter.

Græsdal peker også på behovet for pendlerruter fra Langøyåsen til Øra og fra Rødsåsen ved Gressvik til Skjærviken. Han ønsker også å få bedre forbindelse fra Øra til Dikeveien og fra Engelsviken/Manstad til byen, med hyppigere avganger.

Vil ha flere pendlerruter

– Prinsippet for omlegging er riktig. Vi har i dag et altfor dårlig bussrutetilbud i Fredrikstad sentrum, på Kråkerøy og i vestre Onsøy, i de folkerikeste delene av Nedre Glomma. Her er det nødvendig å sette inn flere hyppige pendlerruter, og det er viktig å komme i gang raskt. Rutetilbudet må være oppe å gå før bomringen kommer, sier han.

I dag koster et bussmånedskort som dekker hele Østfold 700 kroner, mens et Nedre Glomma-kort koster 600 kroner.

For mange vil månedskortet for buss være rimeligere enn bompengebetalingen. I arbeidet med belønningsordningen i Nedre Glomma har Fredrikstad og Sarpsborg satt seg et mål om nullvekst i biltrafikken. Det betyr at flere må ta bussen.

Sier nei til rene kollektivfelt på 109

Græsdal er imidlertid ikke fornøyd med alle forslagene i forslaget til bussomlegging.

Han er ikke enig i at to av de fire feltene på fylkesvei 109 skal gjøres om til rene kollektivfelt. Han er også kritisk til å gi bussene flere kantstopp i veibanen, noe som vil hindre fremkommeligheten for bilene.

Fylkespolitikerne tar sikte på å innføre de nye rutetilbudene fra 1. mars neste år. Græsdal mener endringene bør gjennomføres enda tidligere, gjerne fra sent i høst eller fra 1. januar.

Etter de siste planene skal bomringen settes opp i april 2018, når firefeltsveien fra Simo til Ørebekk blir ferdig.

Artikkeltags