22 ansatte hos kemneren kan bli flyttet til Grålum og Oslo: Nytt sentraliseringsforslag skaper sterk bekymring

Heidi Reneflot sier hun har slitt med å sovne etter at statsbudsjettet ble lagt frem. Fra 1. juni skal hun og 21 kolleger hos kemneren i Fredrikstad bytte arbeidsgiver og flyttes til en annen by. De ansatte er urolige for fremtiden.