Karlshus skole deltar i unikt forskningsprosjekt

FORSKNING: Klasse 1 C ved Karlshus skole skal være med i studiet om hva læretetthet har å si for skrive- og leseopplæringen. Her har Unni Thoresen (til venstre) og Gro Grønlund Kristiansen startet med undervisningen. BEGGE FOTO: BOE JOHANNES HERMANSEN

FORSKNING: Klasse 1 C ved Karlshus skole skal være med i studiet om hva læretetthet har å si for skrive- og leseopplæringen. Her har Unni Thoresen (til venstre) og Gro Grønlund Kristiansen startet med undervisningen. BEGGE FOTO: BOE JOHANNES HERMANSEN

Artikkelen er over 3 år gammel

Karlshus skole er en av landets 150 skoler som deltar i et helt unikt forskningsprosjekt om lærertetthet.

DEL

Høstens førsteklassinger ved Karlshus er med i en stor, nasjonal studie som skal være med på å finne svaret på hva økt læretetthet betyr for elevenes lese- og skriveopplæring, forteller rektor Tomas Mathiesen.

Prosjektet – kalt ”Two teachers” – er støttet av Forskningsrådet, og er et av de største forskningsprosjektene innen norsk utdanning noensinne. Nesten 6000 elever ved 150 skoler på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet skal følges i fire år.

To førsteklasser

– To førsteklasser ved vår skole skal være med i studien, og klassene deles inn i en tiltaksklasse og en kontrollklasse, forteller prosjektkoordinator for forskningsprosjektet, Gro Grønlund Kristiansen ved Karlshus skole.

Elevenes ferdigheter i lesing og skriving vil bli kartlagt ved skolestart og underveis i prosjektet. Målet er å finne ut hvordan man bør legge opp undervisningen slik at man får mest mulig effekt av økt lærertetthet i lese- og skriveundervisningen de første årene.

– Som rektor ved Karlshus skole er jeg svært glad for at vår skole har fått mulighet til å delta i dette prosjektet. Jeg vil kalle det en gavepakke, og tror det vil bety mye både for elever og lærere. Våre lærere har mye erfaring og kunnskap innenfor leseopplæring. Men vi er alltid på jakt etter ny metodikk som kan gi enda bedre leseopplæring, legger rektor Mathiesen til.

SKOLELEDER: Rektor Tomas Mathiesen er glad for å være med i forskningsprosjektet.

SKOLELEDER: Rektor Tomas Mathiesen er glad for å være med i forskningsprosjektet.

Tilføre kunnskap

Han sier at prosjektet vil tilføre skolen det siste innen forskningsbasert kunnskap om leseopplæring. Spørsmålet om økt lærertetthet vekker mye engasjement både hos lærere, foreldre og politikere. Hva har egentlig en ekstra lærer i begynneropplæringen å si for elevenes læring? Meningene er mange, men det skorter på konkret kunnskap.

– De siste årene er det bevilget mye penger til flere lærere de første skoleårene. Men å bare sette inn en ekstra lærer i klasserommet og fortsette som vanlig, vil neppe føre til at elevene lærer så mye mer. Målet med ”Two Teachers” er å se hvordan lærerne bør jobbe for at det å ha flere lærere kan utnyttes best mulig, og gi best mulig læringsutbytte for elevene, sier prosjektleder Oddny Judith Solheim, som er førsteamanuensis ved Lesesenteret, på prosjektets hjemmeside.

Også internasjonale utdanningsforskere har uttalt seg positivt om prosjektet, som også vil ha betydning langt utenfor Norges grenser.

Gleder seg

Nå er det en positiv stemning på Karlshus før prosjektet starter.

– Vi gleder oss til å komme i gang, og det blir spennende å se utviklingen i prosjektet etter hvert som det skrider frem, sier rektor og prosjektkoordinator ved Karlshus skole.

– Hvilke utgifter gir dette til skolen?

– Vi får ingen direkte utgifter. Det er prosjektet som dekker den ekstra lærerstillingen, svarer rektor Tomas Mathiesen.

– Hva med ulemper?

– Det er at vi ikke kan gjøre endringer med hvem som skal være i klassene de fire første årene, mens prosjektet pågår. Men fordelene og kunnskapen vi får med prosjektet vil langt overveie ulempene, avslutter rektor ved Karlshus skole.

Artikkeltags