– Jorda som kan forsvinne er klassifisert i klasse A, det vil si den beste matjorda vi har her i landet, sier Anne-Kari Holm (Sp), leder i fylkeslandbruksstyret til FB.
I dag skal fylkesutvalget si sitt om forslaget.
Etter det FB forstår vil flertallet redusere det fremtidige næringsområdet på Moum med 700 mål, ved å droppe utbygging på jordene som ligger øst for Roald Amundsens vei.
– Men 1500 mål er jo også et gedigent areal, sier Holm som er opprørt over at den viktige matjorda ser ut til å forsvinne.
Det planlagte næringsarealet i Moum/Gretnes-området ligger mellom Leca og Vesten, langs Glomma og østover.

Gjelder til 2050

Arealplanen for Østfold, som blir et tungt tema på fylkestinget 26. februar, skal gjelde fra 2009 og frem til 2050. Det kan ta flere år før Moum-området bygges ut. Men det er nå slaget om grensene står.
I fylkesplanen er det avsatt fire næringsområder i Nedre Glomma-regionen, alle med matjord. I tillegg til Moum/Gretnes og Årum er det satt av arealer på Omberg/Valle i Rolvsøy og på Alvim i Sarpsborg, rett ved E6. Disse områdene, som ligger inne i plankartet, utgjør til sammen rundt 3000 mål.
Fylkesmannens landbruksavdeling er ifølge Holm kritisk til utbyggingen også på Moum/Gretnes, men foreløpig er det ikke kommet noen innsigelse mot disse planene.

– Har areal nok

Anne-Kari Holm (Sp) mener Fredrikstad snarest må finne andre næringsområder.
– Men de finnes vel ikke i dag?
– Fredrikstad har mer enn nok arealer å ta av. Kommunen har store områder som allerede er satt av til næring. Og bystyret må sørge for at det bygges tettere enn i dag. Parkeringsplasser utenfor næringsbygg legger beslag på betydelige arealer, disse bør også brukes bedre, sier Holm.
– Men det er jo E6 som er transportkorridoren gjennom fylket. Vil Senterpartiet stanse all utbygging her?
– Vi ønsker å beholde kulturlandskapet langs E6. Næringsutbyggingen har gått langt allerede, nå gjelder det å ta vare på det landskapet vi har igjen. Det er et paradoks at E6 er lagt utenfor byene, for å skjerme sentra. Men nå flytter byene etter, sier Holm.