Flytter pasienter fra Sykehuset Østfold

Stor pågang til sykehuset den siste tiden, fører til at Sykehuset Østfold må flytte noen pasienter til Moss for en periode.